1. Cursuri suport

Mădălina Erașcu

madalina.erascu@e-uvt.ro

Elemente de algoritmică

Mădălina Erașcu (madalina.erascu@e-uvt.ro)

Sesiunile de lucru se înscriu în tematica generală Algoritmi și structuri de date. Sesiunile aferente semestrului 1 acoperă noțiuni indispensabile pentru un student la informatică:

  1. Principiile programării structurate: structuri de bază și descrierea acestora în pseudocod (structura liniară, alternativă, repetitivă)
  2. Modularizarea problemelor (funcții)

Acestea vor fi aplicate problemelor ce manipulează atât date numerice cât și compuse (vectori, matrici).

 

În semestrul 2 se vor rezolva diferite probleme care necesită adoptarea unor tehnici speciale de proiectare a algoritmilor (de exemplu, reducere, greedy, divide et impera, backtracking) sau a anumitor structuri de date (de exemplu, cozi, stive, arbori).

Oana Ivan

oana.ivan@e-uvt.ro

English4IT

Oana Ivan (oana.ivan@e-uvt.ro)

Cursul de Limba Engleză propus în cadrul proiectului „CONsiliere, Tutorat și INstruire specifică pentru educație Universitară Eficientă în domeniul Matematicii și Informaticii” are ca principal obiectiv dezvoltarea unui set complex de competențe necesare specialiștilor în domeniul matematicii şi informaticii cu scopul de a utiliza corect registrele limbii engleze, regulile şi structurile gramaticale ale acesteia, precum şi limbajul tehnic adecvat.

Cursul își propune sa contribuie suplimentar la îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare, dar mai ales de studiu şi cercetare ştiinţifică în limba engleză pentru studenţii înscriși într-un domeniu de studii în care literatura de specialitate este disponibilă majoritar în limba engleză. Sprijinind parcursul academic al acestora în vederea finalizării cu succes a studiilor de licenţă, cursul contribuie la creșterea gradului de inserție a studenților pe piața muncii, utilizând limba engleză ca mijloc de comunicare.

Raluca Mureșan

raluca.muresan@e-uvt.ro

Calcul diferențial și integral în mulțimea numerelor reale

Raluca Mureșan (raluca.muresan@e-uvt.ro)

Cursul remedial de Analiză matematică se adresează cu precădere studenților din anul I de la Facultatea de Matematică și Informatică absolvenți ai unui liceu un profil diferit de M1. Acesta are ca scop completarea cunoștințelor dobândite în liceu, necesare la cursurile de matematică din anul I semestrele 1 și 2 (toate specializările).

Cursul va trata următoarele aspecte: șiruri și serii de numere reale, functii derivabile, teoremele lui Fermat, Rolle, Lagrange și interpretarea lor geometrică, reprezentarea grafică a funcțiilor, serii de functii si serii de puteri, serii Taylor, integrale definite si aplicatii ale acestora, integrale improprii. La acest curs sunt bineveniți și studenții care au urmat specializarea M1 în liceu, dar doresc să își reîmprospăteze aceste cunoștințe.

Ioan Cașu

ioan.casu@e-uvt.ro

Rezolvarea problemelor de matematică. Perspective aplicative

Ioan Cașu(ioan.casu@e-uvt.ro)

Acest curs se întinde pe durata a două semestre și este structurat în jurul următoarelor teme:

  1. Reducerea la absurd și inducția matematică
  2. Modele matematice
  3. Probleme de maxim și minim
  4. Probleme “la frontieră”

Prima temă va reaminti câteva metode de demonstrație clasice în matematică, ilustrate prin probleme din toate ramurile matematicii (algebră, analiză matematică, geometrie, teoria numerelor).

Cea de-a doua temă își propune să exemplifice “la ce e bună matematica” prezentând câteva modele matematice diferențiale și discrete care ilustrează fenomene din lumea reală.

Cea de-a treia temă este tot una cu rezonanță aplicativă, în cadrul căreia vom prezenta probleme practice care se reduc la determinarea extremelor unei funcții și diverse strategii pentru determinarea acestor extreme.

Tematica problemelor la “frontieră” sau interdisciplinare va demonstra că o aceeași problemă poate fi abordată cu un arsenal foarte divers de metode care vin din direcții diferite ale matematicii, pentru a înțelege astfel cum toate ramurile matematicii comunică între ele.

Flavia Micota

flavia.micota@e-uvt.ro

Limbaje de programare

Lect. dr. Flavia Micota  (flavia.micota@e-uvt.ro)

Cursul Limbaje de programare se desfășoară în semestrul 2 și are ca obiectiv aprofundarea de noțiuni specifice limbajului C/C++ precum transmiterea parametrilor prin referință, definirea de structuri abstracte de date și prelucrări simple asupra acestora.