1. Cursuri suport

Mădălina Erașcu

madalina.erascu@e-uvt.ro

Elemente de algoritmică

Mădălina Erașcu (madalina.erascu@e-uvt.ro)

Sesiunile de lucru se înscriu în tematica generală Algoritmi și structuri de date și acoperă noțiuni indispensabile pentru un student la informatică:

 1. Principiile programării structurate: structuri de bază și descrierea acestora în pseudocod (structura liniară, alternativă, repetitivă)
 2. Modularizarea problemelor (funcții)

Acestea vor fi aplicate problemelor ce manipulează atât date numerice cât și compuse (vectori, matrici).

Oana Ivan

oana.ivan@e-uvt.ro

English4IT

Oana Ivan (oana.ivan@e-uvt.ro)

Cursul de Limba Engleză propus în cadrul proiectului „CONsiliere, Tutorat și INstruire specifică pentru educație Universitară Eficientă în domeniul Matematicii și Informaticii” are ca principal obiectiv dezvoltarea unui set complex de competențe necesare specialiștilor în domeniul matematicii şi informaticii cu scopul de a utiliza corect registrele limbii engleze, regulile şi structurile gramaticale ale acesteia, precum şi limbajul tehnic adecvat.

Cursul își propune sa contribuie suplimentar la îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare, dar mai ales de studiu şi cercetare ştiinţifică în limba engleză pentru studenţii înscriși într-un domeniu de studii în care literatura de specialitate este disponibilă majoritar în limba engleză. Sprijinind parcursul academic al acestora în vederea finalizării cu succes a studiilor de licenţă, cursul contribuie la creșterea gradului de inserție a studenților pe piața muncii, utilizând limba engleză ca mijloc de comunicare.

Raluca Mureșan

raluca.muresan@e-uvt.ro

Calcul diferențial și integral în mulțimea numerelor reale

Raluca Mureșan (raluca.muresan@e-uvt.ro)

Cursul remedial de Analiză matematică se adresează cu precădere studenților din anul I de la Facultatea de Matematică și Informatică absolvenți ai unui liceu un profil diferit de M1. Acesta are ca scop completarea cunoștințelor dobândite în liceu, necesare la cursurile de matematică din anul I semestrele 1 și 2 (toate specializările).

Va trata următoarele aspecte: șiruri de numere reale, limite de șiruri de numere reale, șiruri fundamentale, functii derivabile, teoremele lui Fermat, Rolle, Lagrange și interpretarea lor geometrică, reprezentarea grafică a funcțiilor, funcții primitivabile, integrala definită și aplicații ale acesteia. La acest curs sunt bineveniți și studenții care au urmat specializarea M1 în liceu, dar doresc să își reîmprospăteze aceste cunoștințe.

Ioan Cașu

ioan.casu@e-uvt.ro

Rezolvarea problemelor de matematică. Perspective aplicative

Ioan Cașu(ioan.casu@e-uvt.ro)

Acest curs se întinde pe durata a două semestre și este structurat în jurul următoarelor teme:

 1. Reducerea la absurd și inducția matematică
 2. Modele matematice
 3. Probleme de maxim și minim
 4. Probleme ‘la frontieră’

Prima temă va reaminti câteva metode de demonstrație clasice în matematică, ilustrate prin probleme din toate ramurile matematicii (algebră, analiză matematică, geometrie, teoria numerelor).

Cea de-a doua temă își propune să exemplifice “la ce e bună matematica” prezentând câteva modele matematice diferențiale și discrete, cu recurențe, ce ilustrează fenomene din lumea reală.

Cea de-a treia este tot o temă cu rezonanță aplicativă, în cadrul căreia vom prezenta probleme practice care se reduc la determinarea extremelor unei funcții și strategii diverse pentru determinarea acestor extreme.

Tematica problemelor la “frontieră“ sau interdisciplinare va arăta faptul cum o aceeasi problema poate fi abordata cu un arsenal foarte divers de metode care vin din directii diferite ale matematicii pentru a înțelege astfel cum toate ramurile matematicii comunică între ele.

2. Activități de consiliere
2.1. Ședințe de consiliere individuală

Dacă ești student la UVT, credem că este important să știi că atunci când întâmpini dificultăți în activitățile academice și nu numai, specialiștii din cadrul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) al universității te pot ajuta. 

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) al UVT este o structură suport ce funcționează în cadrul universității cu rolul de a sprijini și consilia studenții atât pentru integrarea și acomodarea acestora cu mediul universitar, cât și pentru orientarea profesională a acestora.

 

Principalele activități de consiliere oferite de CCOC-UVT studenților sunt:

 • Consiliere individuală și de grup în orientarea în carieră
 • consiliere în vederea elaborării planului de dezvoltare a carierei;
 • consiliere în ceea ce priveşte oportunităţile de pe piaţa muncii, evaluarea alternativelor şi stabilirea planurilor de carieră;
 • informarea privind oferta educaţională referitoare la studiile universitare, masterale, post-universitare, doctorale;
 • dezvoltarea abilităţilor de management personal (tehnici de autoprezentare şi autopromovare)
 • testarea psihologică poate fi folosită ca un serviciu complementar al acestei consilieri, la nevoie.
 • screening pentru nevoia de consiliere psihologică
 • Asistență educațională
 • formarea şi dezvoltarea unor strategii de învăţare eficientă şi motivare adecvată;
 • identificarea dificultăţilor de învăţare şi asistarea pregătirii pentru examene;
 • derularea unor programe de reintegrare pentru studenţii care şi-au întrerupt educaţia formală din diverse motive şi care doresc să îşi reia cursurile.

 

Fiecare student poate beneficia de până la 5 ședințe individuale de consiliere oferite de Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră al UVT pe parcursul unui an universitar.

Toate serviciile oferite de CCOC-UVT sunt gratuite.

Pentru programarea la o ședință de consiliere individuală te rugăm să transmiți un e-mail pe adresa ccoc@e-uvt.ro.

2.2. Disciplina CPOC - ,,Consiliere Profesională și Orientare în Carieră’’

Pentru a dezvolta o cultură a consilierii în carieră în rândul studenților Universității de Vest din Timișoara (UVT), începând cu anul universitar 2019-2020, în toate planurile de învățământ ale tuturor programelor de studii universitare de licență a fost introdusă activitatea de consiliere profesională și orientare în carieră. Această disciplina complementară este obligatorie pentru toți studenții de la licență, în anul 1, semestrul 1 și este recompensată cu 1 credit de studii transferabil (conform ECTS, suplimentar față de cele 30 de credite obligatorii ale semestrului). Această activitate este oferită de Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră al UVT (CCOC-UVT) în parteneriat cu facultățile UVT. Statutul de student integralist este condiționat de promovarea disciplinei Consiliere profesională și orientare în carieră     

          Prin parcurgerea acestei discipline, studenții vor învăța să-și planifice cariera încă din anul I de studiu. Obiectivul acestei discipline este ca studentul să se familiarizeze cu propriile interese profesionale, valori personale și de muncă, abilități și caracteristici individuale. Această activitate vine în sprijinul elaborării și prezentării unui plan de dezvoltare a carierei pe care studenții îl pot monitoriza și modifica în funcție de oportunitățile care se ivesc în mediul academic sau pe piața muncii.

               Desfășurând această activitate, studenții învață să își exploreze opțiunile de carieră, să formuleze obiective și să ia decizii legate de carieră, dezvoltând astfel abilități și comportamente de căutare a unui loc de muncă.            

               În final, în urma sesiunilor de consiliere de grup și a studiului resurselor de învățare puse la dispoziție de consilierii CCOC, toții studenții realizează planul propriu de dezvoltare a carierei, pe care îl prezintă într-o activitate de evaluare, în baza căruia primesc și un credit de studii.

2.3. Ateliere pentru dezvoltarea competențelor socio-emoționale

În contextul locurilor de muncă existente în prezent, abilitățile sociale sunt din ce în ce mai des căutate de angajatori. Aceștia își doresc angajați care știu să comunice eficient, care știu să negocieze, care știu să lucreze într-o echipă. Prin urmare, studenții pot beneficia de trei workshopuri care vor cuprinde exerciții practice cu accent pe: comunicare eficientă; negociere; munca în echipă și rolurile aferente. 

Dezvoltarea abilităților sociale este un pas important și în procesul de adaptare la mediul universitar. Astfel, consilierii pregătesc și o serie de webinare (workshopuri online) cu scopul de a susține studenții în trecerea de la mediul preuniversitar la cel universitar. Temele pregătite pentru webinare de către consilieri sunt: dezvoltarea abilităților de învățare; gestionarea anxietății; gestionarea eficientă a timpului; e-learning. 

2.4. Grupuri suport pentru adaptarea în mediul academic a studenților

Mutarea într-un oraș nou, acomodarea cu un nou tip de conținut de învățat, absența vechilor prieteni și a familiei pot reprezenta câțiva dintre factorii care stau la baza unor dificultăți emoționale cu care unii studenți se confruntă.

Astfel, în urma unei invitații adresate tuturor studenților din anul I și a unui screening făcut în prealabil (pentru a stabili potrivirea dintre nevoile individuale și cele ale grupului), se pot forma grupuri suport de 10 – 15 persoane, coordonate de un consilier psihologic, în vederea discutării problemelor cu care studenții se confruntă, găsirea unor soluții de gestionare a stărilor emoționale și a problemelor întâmpinate și formarea unor relații sociale noi.

2.5. Peer to Peer Tutoring (P2PT)

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) al UVT, cu sprijinul facultăților UVT, organizează în fiecare an universitar programul de tutorat Peer to Peer Tutoring (P2PT) în Universitatea de Vest din Timișoara, prin intermediul căruia își propune să ofere studenților UVT din anul I al studiilor universitare de licență servicii de asistență educațională și de dezvoltare a carierei, cu focus pe integrarea acestora în mediul universitare cu sprijinul colegilor din anii mai mari.

Tutoratul este o activitate formală care are în vedere stabilirea unei relații între o persoană mai experimentată și informată și una mai puțin experimentată și informată, prima având un rol suportiv și de facilitare a dezvoltării personale și în carieră a celei de-a doua. Peer-tutoringul este o formă particulară de tutorat, care se realizează „de la egal la egal”, între persoane ce aparțin aceluiași grup social și dețin un statut profesional similar. În învățământul universitar, peer-tutoringul este un program de intervenție psihopedagogică în cadrul cărora studenții din an mai mari oferă sprijin academic și social studenților din anii mai mici.

Obiectivul general al activității de peer tutoring este de a facilita învățarea și adaptarea la mediul academic a studenților tutorați. Scopul implementării programului Peer to Peer Tutoring în Universitatea de Vest din Timișoara este de a-i ajuta pe studenții din anul I al ciclului de studii universitare de licență să se acomodeze mai ușor la mediul universitar, de a le furniza informații utile cu privire regulamentele și procedurile prezente în UVT sau la facultatea la care studiază, de a-i ajuta să se acomodeze la viața în cămin, de a le facilita comunicarea cu colegii și cu cadrele didactice, de a le susține motivația pentru studii, de a le oferi sprijin, de a le dezvolta independența în învățare etc. Acest lucru le poate oferi bobocilor o tranziție mai ușoară de la mediu școlar preuniversitar la cel universitar, o mai bună adaptare la cerințele academice și statul autonom de student, șanse mai mari de performanțe școlare, un risc mai scăzut de abandon școlar, o dezvoltare personală, socială și profesională armonioasă – premisele dezvoltării unei cariere de succes.

Scurtă descriere a principalilor actori implicați în acest program:

 • Studentul-tutore: este student la un program de studii universitare de licență (anul II, III, IV), masterat sau doctorat care, în cadrul programului, în regim de voluntariat, va tutora un grup între 5-30 de studenți din anul I al ciclului de studii universitare de licență. Studentul tutore are misiunea de a-și ajuta colegii să își dezvolte competențele personale și de învățare necesare pentru a-și îndeplini obiectivele academice.
 • Studentul tutore coordonator: este un student care a avut rezultate bune într-un un program de tutorat anterior sau în alte activități de voluntariat, are rezultate academice bune, deține competențe organizaționale/de management și poate coordona și monitoriza activitatea altor studenți tutori. 
 • Studentul tutorat: este studentul din anul I al ciclului de studii universitare de licență care beneficiază de activități specifice de peer-tutoring pentru o adaptare mai bună la mediul academic și viața de student.
 • Cadrul didactic responsabil de programul de tutorat la nivel de facultate: este un cadru didactic desemnat de conducerea facultății pentru a asigura buna desfășurare a programului de tutorat și peer-tutoring la nivelul facultății. Acesta colaborează cu coordonatorul de program de la Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC), se implică în procesul de selecție a studenților tutori, se ocupă de distribuirea listelor cu studenții tutori către tutorii de an și de evaluarea finală a studenților tutori și coordonatori.
 • Tutorele de an: este cadrul didactic desemnat pentru a asigura suport și îndrumare studenților dintr-un anumit an și program de studii universitare.

Pentru a-și putea îndeplini corespunzător rolurile, studenții-tutori și studenții-coordonatori vor trebui să își dezvolte anumite competențe de bază, să își însușească anumite cunoștințe, metode și mijloace specifice activității de tutorat. În acest sens, Programul Peer to Peer Tutoring (P2PT) are prevăzute 5 sesiuni de formare: 4 module de formare inițială (1. Peer-tutoring-ul. Rolul studentului tutore. Sarcini specifice, 2. Dezvoltarea abilităților de învățare, 3. Dezvoltarea abilităților sociale, 4. Regulamente și proceduri UVT) și un modul de dezvoltare a aprofundare (5. Activități specifice de peer-tutoring. Exerciții și aplicații).

Realizarea de activități de tutorat individuale și de grup, comunicarea online cu studenții tutorați, oferirea de suport în rezolvarea unor probleme administrative sau sociale, facilitarea unor întâlniri sociale între studenți sunt doar câteva dintre activitățile pe care studenții tutori le vor desfășura în cadrul acestui program. Studenții tutori coordonatori le vor oferii suport desfășurarea acestor activități, vor monitoriza implementarea acestora și vor media legătura cu coordonatorul CCOC. 

Activitatea de voluntariat a studenților-tutori va fi raportată periodic coordonatorului de program din cadrul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră al UVT. Atât studenții-tutori, cât și studenții-coordonatori vor întocmi 2 rapoarte de evaluare. În condițiile în care aceștia au desfășurat, până la data încheierii programului, un total de cel puțin 60 de ore voluntariat, vor fi evaluați în sesiunea A-I de cadrul didactic responsabil de program la nivel de facultate/program de studii. Evaluarea activității studenților tutori se va nota cu calificativul admis/respins, conform Regulamentului privind acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat din UVT. În condițiile acordării calificativului admis, studenții tutori vor beneficia de 2 credite de studii transferabile adiționale, corespunzătoare disciplinei facultative Voluntariat, cuprinsă în planul de învățământ al tuturor programelor de studii universitare de licență și de masterat din UVT. Programul Peer to Peer Tutoring se desfășoară doar în semestrul I al anului universitar. De asemenea, studenții care au acumulat cel puțin 60 de ore de activitate, vor beneficia, la finalul contractului, de eliberarea unui certificat de voluntariat.

2.6. Tutoratul academic

Tutoratul academic reprezintă ansamblul de activități și măsuri orientate pentru sprijinirea și îndrumarea studenților cu scopul de a ușura integrarea și parcursul lor în învățământul universitar.

Activitatea de tutorat oferă suport în vederea îmbunătățirii performanțelor educative și sprijină studenții în activități precum organizarea studiului individual, utilizarea resurselor necesare învățării, dezvoltarea întregului lor potențial, conturarea unui profil moral și informarea cu privire la perspectivele profesionale și construirea viitoarei cariere, în vederea îmbunătățirii performanțelor academice ale acestora. 

Tutorele de an este cadrul didactic desemnat de Consiliul facultății pentru a asigura suport și îndrumare studenților dintr-un anumit an și program de studii universitare.

3. Workshop-uri
4. Anunțuri