Titlu proiect: CONsiliere, Tutorat  și INstruire specifică pentru educație Universitară Eficientă în domeniul Matematicii și Informaticii (CONTINUE-MI)

Numar contract: AG389/SGU/SS/III/15.09.2020

Beneficiar: Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Matematică și Informatică

Cui se adresează proiectul: Studenților anului I de la toate specializările Facultății de Matematică și Informatică, și în special studenților aflați într-o situație cu risc ridicat de abandon al studiilor universitare

Finanțator: Ministerul Educației și Cercetării, Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă, prin Schema de Granturi pentru Universități în cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar (ROSE)

Perioada de implementare: 15.09.2020 – 14.09.2022

Valoare totală proiect: 706474 lei

Despre proiect

Activități

Contact

Universitatea de Vest din Timișoara
Facultatea de Matematică și Informatică
Bd. Vasile Pârvan nr 4, 300223
Manager de proiect: Lect. univ. dr. Claudia Zaharia (claudia.zaharia@e-uvt.ro)

Toate drepturile rezervate Universitatea de Vest din Timișoara