Înscrierea în grupul țintă pentru anul universitar 2020 – 2021 va avea loc în perioada 1-20 noiembrie.

În acest scop se va completa formularul de înscriere la care se vor atașa următoarele documente semnate și scanate, în format PDF:

Completarea formularului se va face utilizand adresa de e-mail institutional @e-uvt.ro.

Procesul de selecție a grupului țintă se va realiza conform Metodologiei de selecție.

Solicitantul va respecta prevederile Directivei CE/95/46 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, transpusă în legislația națională prin Legea nr.677/2001, precum și prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, transpusă în legislația națională prin Legea nr.506/2004.