Locatie

Universitatea de Vest din Timișoara
Facultatea de Matematică și Informatică
Bd. Vasile Pârvan nr 4, 300223

Manager de proiect: Lect. univ. dr. Claudia Zaharia

claudia.zaharia@e-uvt.ro